İlçeler Haber Girişi: 01.11.2021 - 10:09, Güncelleme: 01.11.2021 - 10:09

GEBZE BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNDEMİ ARSA PARSEL İMAR

 

GEBZE BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNDEMİ ARSA PARSEL İMAR

KOCAELİ HABERİ
Gebze Belediyesi Olağan Meclisi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Gebze Kültür Merkezi Salonunda 02 Kasım 2021/ Salı günü saat 15.00’de toplanacaktır. Mecliste görüşülecek gündem maddeler arasında arsa, parsel, imar izni vs maddelerinin sayısaşl çokluğu dikkatlerden kaçmadı..        RAPORLAR : 1-       Yapı Kayıt Belgesi alan 15 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2-       Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 12 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince  doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 3-       İstasyon Mah. 1275 ada 7 nolu 2779 m² alanlı taşınmazın satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 4-       İstasyon Mah. 1249 ada 26 nolu 6282 m² yüzölçümlü taşınmazın satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 5-       Güzeller Mahallesinde yer alan 21.984,23 m² yüzölçümlü, 6650 ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 5.278,77 m² lik hisseye karşılık 6471 ada 28 parselde Toki tarafından inşa edilen 32 adet bağımsız bölüm konutun trampa edilmesine ve Toki ile bedeli karşılığında devir protokolüne ait iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 6-       Belediyemiz mülkiyetindeki Güzeler (Kirazpınar) Mah. 6672 ada, 3 parsel ve 6471 ada 25 parsel ile Toki mülkiyetindeki O.Yılmaz Mah. 2431 ada 9 parsel, Güzeler (Kirazpınar) Mah 6642 ada 1 parsel, 6653 ada 8 parsel, 6654 ada 2 parsel, 6638 ada 6 parsel taşınmazların Devir ve Trampa işlemine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,        İMAR KOMİSYONU RAPORLARI : 7-       İlçemiz Pelitli Mah. sınırları içerisinde GK 5 etaplama bölgesinde hazırlanan ve 24.08.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı değişikliğine ilişkin yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, 8-       Osmanyılmaz (K.Çeşme) mahallesi 4424 ada 1, 4423 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan UİP değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, 9-       Tavşanlı Mah. 143 ada 4 nolu parselde hazırlanan UİP değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,        TEKLİFLER : 10-   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Amatör Spor Kulüplerine Nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklifi, 11-   Yapı Kayıt Belgesi alan 18 adet parselin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi, 12-   Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 29 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi, 13-   Belediyemiz meri planda bulunan 8 adet parselin satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi, 14-   Ademyavuz Mah. ve diğer rezerv yapı alanlarında kalan parsellerin hak sahiplerine satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi, 15-   Gebze Darıca Metrosu kapsamında Şaft 13 İnşaat Alanın tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi, 16-   Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yapılabilmesi amacıyla Cenaze evi Taziye Hizmeti Alım İşinin 30 ay süre ile ihale edilmesi  ve 01.07.2021 tarih ve 2021/ 128 sayılı meclis kararının iptaline ilişkin Mezarlıklar Müdürlüğü teklifi, 17-   Belediyemizde kullanılmak üzere 1 adet hasta nakil ambulansı alınmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi, 18-   Beylikbağı Mah. 4956 ada 9 parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi, 19-   Duraklı Mah. 178 ada 1 nolu parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi, Balçık Mah 339 ada 1 parsel 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,
KOCAELİ HABERİ

Gebze Belediyesi Olağan Meclisi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Gebze Kültür Merkezi Salonunda 02 Kasım 2021/ Salı günü saat 15.00’de toplanacaktır. Mecliste görüşülecek gündem maddeler arasında arsa, parsel, imar izni vs maddelerinin sayısaşl çokluğu dikkatlerden kaçmadı.. 

      RAPORLAR :

1-       Yapı Kayıt Belgesi alan 15 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

2-       Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 12 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince  doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

3-       İstasyon Mah. 1275 ada 7 nolu 2779 m² alanlı taşınmazın satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

4-       İstasyon Mah. 1249 ada 26 nolu 6282 m² yüzölçümlü taşınmazın satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

5-       Güzeller Mahallesinde yer alan 21.984,23 m² yüzölçümlü, 6650 ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 5.278,77 m² lik hisseye karşılık 6471 ada 28 parselde Toki tarafından inşa edilen 32 adet bağımsız bölüm konutun trampa edilmesine ve Toki ile bedeli karşılığında devir protokolüne ait iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

6-       Belediyemiz mülkiyetindeki Güzeler (Kirazpınar) Mah. 6672 ada, 3 parsel ve 6471 ada 25 parsel ile Toki mülkiyetindeki O.Yılmaz Mah. 2431 ada 9 parsel, Güzeler (Kirazpınar) Mah 6642 ada 1 parsel, 6653 ada 8 parsel, 6654 ada 2 parsel, 6638 ada 6 parsel taşınmazların Devir ve Trampa işlemine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

       İMAR KOMİSYONU RAPORLARI :

7-       İlçemiz Pelitli Mah. sınırları içerisinde GK 5 etaplama bölgesinde hazırlanan ve 24.08.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı değişikliğine ilişkin yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

8-       Osmanyılmaz (K.Çeşme) mahallesi 4424 ada 1, 4423 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan UİP değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

9-       Tavşanlı Mah. 143 ada 4 nolu parselde hazırlanan UİP değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, 

      TEKLİFLER :

10-   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Amatör Spor Kulüplerine Nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklifi,

11-   Yapı Kayıt Belgesi alan 18 adet parselin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

12-   Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 29 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

13-   Belediyemiz meri planda bulunan 8 adet parselin satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

14-   Ademyavuz Mah. ve diğer rezerv yapı alanlarında kalan parsellerin hak sahiplerine satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

15-   Gebze Darıca Metrosu kapsamında Şaft 13 İnşaat Alanın tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

16-   Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yapılabilmesi amacıyla Cenaze evi Taziye Hizmeti Alım İşinin 30 ay süre ile ihale edilmesi  ve 01.07.2021 tarih ve 2021/ 128 sayılı meclis kararının iptaline ilişkin Mezarlıklar Müdürlüğü teklifi,

17-   Belediyemizde kullanılmak üzere 1 adet hasta nakil ambulansı alınmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,

18-   Beylikbağı Mah. 4956 ada 9 parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

19-   Duraklı Mah. 178 ada 1 nolu parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

Balçık Mah 339 ada 1 parsel 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.